Tegevusalad

Teede ja platside ehitus
Kruusateede ehitamine ja hooldamine
Parklate ja platside rajamine
Tänavakivide ja äärekivide paigaldus
Truupide ja kraavide ehitus
Kallurveod
Veoteenused
Kaeve- ja laadimistööd
Kaeve- ja laadimistööd
Lammutustööd
Lammutustööd
Maaparandustööd
Kuivendussüsteemide rajamine ja uuendamine
Metsateede ehitus
Tiikide kaevamine ja puhastamine
Võsalõikus giljotiiniga
Kändude juurimine ja likvideerimine
Kruusa, liiva ja killustiku müük Viljandimaal
Kruusa, liiva ja killustiku müük Viljandimaal